Grupa

Zaprzaszamy do składania ofert ruchomości w postaci środków trwałych, wyposażenia oraz zapasów
2015-08-31
Syndyk Masy Upadłości POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup należących do Upadłego ruchomości w postaci środków trwałych, wyposażenia oraz zapasów (m.in. zakładu EkoEnergii związanego z produkcją turbin wiatrowych).
więcej
Zaprzaszamy do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym wynalazków, znaków towarowych
2015-08-31
Syndyk Masy Upadłości POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż należących do Upadłego wartości niematerialnych i prawnych w postaci
wynalazków oraz znaków towarowych.
więcej
Zaprzaszamy do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości
2015-08-25
Syndyk masy upadłości POLBUD SA w Bielsku Podlaskim w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż:
- nieruchomości zabudowanej budynkami produkcyjno-warsztatowo-magazynowymi wraz z ruchomościami, księgi wieczyste o numerach BI1P/00039872/7 i BI1P/00087487/2,
- nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, księga wieczysta o numerze BI1P/00054512/7,
- nieruchomości zabudowanej budynkami biurowo – produkcyjno - warsztatowo-magazynowymi, księga wieczysta o numerze BI1P/00080717/5.
więcej


               
2010 - 2015 POLBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61 17-100 Bielsk Podlaski +48 85 / 730 59 01 polbud@polbud.com.pl
Strona używa cookies.
Adres wydrukowanej strony: http://www.polbud.com.pl/Wydrukowano dnia 03-09-2015Polbud S.A.2010 - 2015