Grupa

Zapraszamy do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym znaków towarowych
2017-10-26
Syndyk Masy Upadłości POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż należących do Upadłego wartości niematerialnych i prawnych w postaci
znaków towarowych.
więcej
Zapraszamy do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości
2017-10-26
Syndyk masy upadłości POLBUD SA w Bielsku Podlaskim w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym
z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż:
- nieruchomości zabudowanej budynkami produkcyjno-warsztatowo-magazynowymi wraz z ruchomościami, księgi wieczyste o numerach BI1P/00039872/7 i BI1P/00087487/2,
- nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, księga wieczysta o numerze BI1P/00054512/7.
więcej
Spółdzielnia Inwalidów Przyszłość, Bielsk Podlaski
2017-09-28
Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów „Przyszłość” z siedzibą w Bielsku Podlaskim oferuje do sprzedaży wyposażenie należące do Upadłego zgodnie z załącznikiem. Telefon do kontaktu 695 912 610.
więcej


               
2010 - 2017 POLBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61 17-100 Bielsk Podlaski +48 85 / 730 59 01 polbud@polbud.com.pl
Strona używa cookies.
Adres wydrukowanej strony: http://www.polbud.com.pl/Wydrukowano dnia 13-12-2017Polbud S.A.2010 - 2017