Grupa

ZAPYTANIE OFERTOWE - MEBLE
2014-02-24
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zrealizowanie kompletnego Wyposażenia biura i laboratorium mieszczącego się w siedzibie firmy POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury, realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad Małymi Elektrowniami Wiatrowymi prowadzone przez POLBUD S.A.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.
więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE - KĘSY
2014-02-07
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zrealizowanie zakupu materiałów, realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad Małymi Elektrowniami Wiatrowymi prowadzone przez POLBUD S.A.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.
więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE - RURY
2014-01-31
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zrealizowanie zakupu i dostawy materiałów, realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad Małymi Elektrowniami Wiatrowymi prowadzone przez POLBUD S.A.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.
więcej


               
2010 - 2014 POLBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61 17-100 Bielsk Podlaski +48 85 / 730 59 01 polbud@polbud.com.pl
Strona używa cookies.
Adres wydrukowanej strony: http://www.polbud.com.pl/Wydrukowano dnia 24-04-2014Polbud S.A.2010 - 2014