Grupa

Ogłoszenie na składanie ofert zakupu ruchomości - maszyn, urządzeń, zapasów - 19.03.2015 r.
2015-03-06
Syndyk masy upadłości POLBUD Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości upadłej Spółki (maszyn, urządzeń i środków obrotowych)
więcej
Sprzedaż nieruchomości POLBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej - 19.03.2015
2015-03-04
Syndyk masy upadłości POLBUD SA w Bielsku Podlaskim w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż:
więcej
POLBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej
2014-05-14
więcej


               
2010 - 2015 POLBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61 17-100 Bielsk Podlaski +48 85 / 730 59 01 polbud@polbud.com.pl
Strona używa cookies.
Adres wydrukowanej strony: http://www.polbud.com.pl/Wydrukowano dnia 29-03-2015Polbud S.A.2010 - 2015