Biuro Prasowe

Aktualności

2015-05-15
Zaproszenie do składania ofert zakupu maszyn, urządzeń i środków obrotowych Zakładu EkoEnergia - 15.05.2015 r.
Syndyk masy upadłości POLBUD Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup maszyn, urządzeń i środków obrotowych upadłej Spółki -Zakładu Eko Energii. Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży (konkurs ofert) oraz wykazy oferowanych do sprzedaży składników majątku znajdują się na stronie internetowej Spółki www.polbud.com.pl. Szczegółowe informacje dostępne są również pod numerem telefonu: 732767504, 733843729.
więcej
Syndyk masy upadłości POLBUD SA w Bielsku Podlaskim w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż:
nieruchomości zabudowanej budynkami produkcyjno-warsztatowo-magazynowymi wraz z ruchomościami, księgi wieczyste o numerach BI1P/00039872/7 i BI1P/00087487/2,
nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, księga wieczysta o numerze BI1P/00054512/7,
nieruchomości zabudowanej budynkami biurowo-produkcyjno-warsztatowo-magazynowymi, księga wieczysta o numerze BI1P/00080717/5,
Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2015 roku o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku Notariusza Aliny Sikorskiej przy ul. Kilińskiego 9a.
Regulamin przetargu, wykaz nieruchomości wraz z ich charakterystyką i cenami wywoławczymi dostępne są na stronie internetowej www.polbud.com.pl. Szczegółowe informacje dostępne są również pod numerem telefonu: 732767504, 733843729.


Alina Sobolewska
Syndyk masy upadłości
POLBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej

Załączniki:
ogloszenie.pdf
regulamin.pdf
zalacznik-nr-1.pdf
zalacznik-nr-2.pdf
zalacznik-nr-3.pdf
2015-04-17
Ogłoszenie na składanie ofert zakupu ruchomości - maszyn, urządzeń, zapasów - 20.04.2015 r.
Syndyk masy upadłości POLBUD Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości upadłej Spółki (maszyn, urządzeń i środków obrotowych)
więcej
Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży (konkurs ofert) oraz wykazy oferowanych do sprzedaży składników majątku znajdują się na stronie internetowej Spółki www.polbud.com.pl .
Szczegółowe informacje dostępne są również pod nr telefonu: 732767504, 733843738, 733843729.

Alina Sobolewska
Syndyk masy upadłości
POLBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej

Regulamin
Postanowienie z dnia 28.10.2014
Załączniki: 20.04.2015:

POLBUD - środki_trwałe_EkoEn
POLBUD - wyposażenie_EkoEn
POLBUD - materiały-EkoEn
POLBUD - materiały_BAZA
POLBUD - prod.w toku-EkoEn
POLBUD - wyp-Lab-EkoEn
POLBUD - sprzęt informatyczny

Załączniki: 15.05.2015:
informacja.pdf


2015-04-15
Wyłoniony nabywca nieruchomości
Syndyk masy upadłości POLBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w dniu 15.04.2015 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należących do upadłej spółki, w wyniku którego został wyłoniony nabywca nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Nowy Świat 9.
więcej
Alina Sobolewska
Syndyk masy upadłości
POLBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej
2015-03-31
Ogłoszenie na składanie ofert zakupu nieruchomości - 15.04.2015 r.
Syndyk masy upadłości POLBUD SA w Bielsku Podlaskim w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż:
więcej
- udziału 55856/61817 w prawie własności nieruchomości zabudowanej kamienicą księga wieczysta o numerze BI1B/00105411/8,
- nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym dwu klatkowym, księgi wieczyste o numerach BI1B/00056189/3 i BI1B/00107486/8,
- nieruchomości zabudowanej budynkami produkcyjno-warsztatowo-magazynowymi wraz z ruchomościami, księgi wieczyste o numerach BI1P/00039872/7 i BI1P/00087487/2,
- nieruchomości zabudowanej budynkami produkcyjno-warsztatowo-magazynowymi wraz z ruchomościami, księgi wieczyste o numerach BI1P/00098406/1 i BI1P/00098407/8,
- nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, księga wieczysta o numerze BI1P/00054512/7,
- nieruchomości zabudowanej budynkami biurowo-produkcyjno-warsztatowo-magazynowymi, księga wieczysta o numerze BI1P/00080717/5,

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2015 roku o godzinie 13.00 w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku Notariusza Aliny Sikorskiej przy ul. Kilińskiego 9a.
Regulamin przetargu, wykaz nieruchomości wraz z ich charakterystyką i cenami wywoławczymi dostępne są na stronie internetowej www.polbud.com.pl.

Syndyk masy upadłości POLBUD Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości upadłej Spółki (maszyn, urządzeń i środków obrotowych). Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży (konkurs ofert) oraz wykazy oferowanych do sprzedaży składników majątku znajdują się na stronie internetowej Spółki www.polbud.com.pl .

Szczegółowe informacje dostępne są również pod numerem telefonu: 732767504, 733843738, 733843729.

Alina Sobolewska
Syndyk masy upadłości
POLBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej

Ogłoszenie 15.04.2015.pdf
Postanowienie z dnia 11.12.2014.pdf
Postanowienie z dnia 17.03.2015.pdf
regulamin sprzedaży nieruchomości 15.04.2015.2015-1.pdf
Zalacznik nr 1 do regulaminu - Nowy swiat.pdf
Zalacznik nr 2 do regulaminu - Eko Energia.pdf
Zalacznik nr 3 do regulaminu - PCV i Al.pdf
Zalacznik nr 4 do regulaminu - biurowiec.pdf
Zalacznik nr 5 do regulaminu - Sulich.pdf
2015-03-04
Sprzedaż nieruchomości POLBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej - 19.03.2015
Syndyk masy upadłości POLBUD SA w Bielsku Podlaskim w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż:
więcej
2014-05-14
POLBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej
więcej
2015-02-04
Sprzedaż nieruchomości POLBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej - 19.02.2015
Syndyk masy upadłości POLBUD SA w Bielsku Podlaskim w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż:
więcej
2015-02-01
Ogłoszenie na składanie ofert zakupu ruchomości - maszyn, urządzeń, zapasów
Syndyk masy upadłości POLBUD Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości upadłej Spółki (maszyn, urządzeń i środków obrotowych)
więcej
Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży (konkurs ofert) oraz wykazy oferowanych do sprzedaży składników majątku znajdują się na stronie internetowej Spółki www.polbud.com.pl .
Szczegółowe informacje dostępne są również pod nr telefonu: 732767504, 733843738, 733843729.

Alina Sobolewska
Syndyk masy upadłości
POLBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej

Regulamin

Postanowienie z dnia 28.10.2014


Załaczniki: 1.02.2015

POLBUD-środki_trwałe_AL

POLBUD-środki_trwałe_EkoEn


POLBUD-środki_trwałe_PCV


POLBUD_-_wyposażenie_AL

POLBUD-_wyposażenie_EkoEn

POLBUD-materiały_BAZA

POLBUD-materiały-AL

POLBUD-materiały-EkoEn


POLBUD-materiały-pcv

POLBUD-prod.w toku-AL


POLBUD-prod.w toku-EkoEn

POLBUD-wyp-Lab-EkoEn


POLBUD-wyp-PCV

POLBUD-wyroby got-pcv
2015-01-26
Informacja
Syndyk masy upadłości POLBUD SA w Bielsku Podlaskim w upadłości likwidacyjnej informuje,
więcej
że w dniu 22.01.2015r. nie doszedł do skutku przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ze względu na to, że w określonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęło żadne wadium i nie stawił się żaden licytant.


Alina Sobolewska
Syndyk masy upadłości
POLBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej
2015-01-14
Sprzedaż nieruchomości POLBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej - 14.01.2015
Syndyk masy upadłości POLBUD SA w Bielsku Podlaskim w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż:
więcej
zobacz inne: 123


               
2010 - 2015 POLBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61 17-100 Bielsk Podlaski +48 85 / 730 59 01 polbud@polbud.com.pl
Strona używa cookies.
Adres wydrukowanej strony: http://www.polbud.com.pl/aktualnosci.htmlWydrukowano dnia 30-05-2015Polbud S.A.2010 - 2015